PRESS

NATURE HEALTH OCTOBER 2014

WOMEN’S HEALTH SEPTEMBER 2014

DAILY TELEGRAPH 3RD SEPTEMBER 2014

HARPER’S BAZZAR SEPTEMBER 14

VOGUE SEPTEMBER 14

ACTIVE LIVING SEPTEMBER 14

WHO MAGAZINE SEPTEMBER 2014

SUNDAY STYLE SEPTEMBER 2014

AFR – LIFE & LEISURE SEPTEMBER 2014